Pravne informacije

Izjava o zaštiti osobnih podataka

  1. Voditelji zbirke osobnih podataka prikupljenih preko ove internet stranice su KMAG d.o.o. Gornjostupnička 18J, 10255 Zagreb - Gornji Stupnik, Republika Hrvatska i KMAG, Kia Motors Adria Group, zastopstvo d.d., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, kao zajednički voditelj zbirke i odvojeno svaki kao zasebni voditelj zbirke (u nastavku kao »mi« ili »voditelji zbirke« odn. »voditelj zbirke«).
  2. Vaše osobne podatke prikupljamo samo ukoliko se sami odlučite da nam ih date, odnosno priopćite. Davanjem podataka dajete i suglasnost da voditelji zbirke osobnih podataka (zajedno ili svaki zasebno) vaše osobne podatke i informacije čuvaju, obrađuju i koriste za slijedeće namjene: komuniciranje s vama, statistička obrada, segmentacija potrošača, obrada prošlog ponašanja kod kupnje, slanje ponuda, gradiva i pozivnica, izvođenje direktnog marketinga (preko telefona, e-pošte, SMS poruka i obične pošte), te telefonsko, pisano i elektronsko anketiranje.
  3. U svrhu pružanja usluga, a u skladu s vašom suglasnošću, vaše osobne podatke možemo davati i ovlaštenom zastupniku KIA ili nekom od naših ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka, zbog čega s vama u kontakt može doći i neka od tih osoba. Osim prethodno navedenih osoba, vaše osobne podatke nećemo davati nijednoj trećoj osobi.
  4. Vaše osobne podatke ćemo početi obrađivati sukladno važećem Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Obrada znači prikupljanje, čuvanje ili spajanje podataka u zbirkama osobnih podataka, mijenjanje, upotrebu ili objavljivanje, uključujući i prijenos, izmjenu, blokiranje i brisanje. Vaši osobni podaci čuvat će se i koristiti do vašeg eventualnog pisanog opoziva. Osobni podaci koje nam dajete preko ove internet stranice mogu se spajati s vašim osobnim podacima koje smo dobili preko naših zastupnika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno vašoj danoj suglasnosti.
  5. U vezi sa zaštitom osobnih podataka jamčimo vam da po pitanju njihove zaštite, osiguranja, vođenja evidencije zbirke osobnih podataka i drugih prava te obveza, pružamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere potrebne za sigurnu obradu i u cijelosti poštujemo važeće zakonodavstvo koje uređuje zaštitu osobnih podataka.
  6. Prikupljanje vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ukoliko ne date privolu za obradu osobnih podataka nećemo vas moći obavještavati o novim proizvodima i uslugama, reklamnim akcijama odnosno inače komunicirati sa vama. Svoju privolu za obradu podataka možete bilo kada opozvati, također možete bilo kada zahtijevati uvid, prijepis, kopiranje, dopunu, popravak, blokiranje ili brisanje vaših osobnih podataka i to tako da nas pismeno kontaktirate na adresu: Gornjostupnička 18J, 10255 Zagreb - Gornji Stupnik ili pošaljete elektronsku poruku na adresu: kiahr@kmag.net.

Vlasnik Internet stranica:
KMAG d.o.o.
Gornjostupnička 18J
10255 Zagreb